Prečítajte si pred vstupom do diskusie...

 

 

Základné pravidlá komunikácie možno vysvetliť na jednoduchej modelovej situácii.

 

Predstavme si...: V reštaurácii sedí pri jednom stole niekoľko hostí pri spoločnom obede. Jeden člen spoločnosti nepríjemne "sŕka a chlípe" polievku. (Pomenujme ho "chlípač"..) Pre ostatnú spoločnosť je to neúnosny stav a berie im chuť do jedla.

  Existujú dve základné cesty:
  1. Nechceme situáciu riešiť a radšej budeme trpieť tento stav. (Dôvody môžu byť rôzne.)
  2. Chceme situáciu vyriešiť.....

 

  Pre dosiahnutie riešenia problému je nutné otvoriť komunikáciu a upozorniť "chlípača" na jeho nevhodné správanie.
  To možno urobiť viacerými verbálnymi prejavmi:
  1. "...prasa...!!!" - výrok nerieši situáciu, nie je smerovaný konkrétnej osobe a "chlípač" nevie, prečo je "prasa"
  2. "Ty..správaj sa slušne..!!" - výrok je už viac popisný, ale tiež nerieši problém, lebo oslovený nemusí poznať pravidlá slušnosti.
  3. "..prosím Ťa, prestaň "chlípať" polievku, je to neslušné a znepríjemňuje to ostatným stolovanie..."
Posledný výrok je popisný, smerovaný osobe, ktorá ho môže vyriešiť, jasne definuje problém a navrhnuje riešenie.

 

 

 

Kritický bod komunikácie.
Odozva "chlípača" môže byť rôzna:

  A:   "chlípač" si uvedomí nevhodnosť svojho správania:
  1. ...ospravedlní sa, prestane "chlípať"...
  2. ...urazí sa, lebo bol oslovený verejne, nevraživo pozrie na spoločníka, ale napriek všetkému prestane "chlípať"
  3. ...okamžite "vybuchne" s odpoveďou, že je to jeho vec a ak sa to niekomu nepáči, nech s ním nestoluje. "Chlípe" ďalej.. (tu je miesto na ďalšiu úvahu, ako sa majú zachovať ostatní prítomný spoločníci. Mlčať, odísť od stola, podporiť jednu, či druhú stranu...???)
  4. ...ignoruje upozornenie spoločníka (akože nič nepočul), nijako nereaguje a "chlípe" spokojne ďalej.
  B:   nechápe, neuvedomuje si nevhodnosť svojho správania:
  1. ...opýta sa spoločníka, prečo nemá "chlípať", po vysvetlení (a pochopení) sa ospravedlní ostatným a prestane "chlípať"
  2. ..."chlípač" nereaguje - nerozumie - nepýta sa - nekomunikuje. Problém sa nedá vyriešiť. Jediná možnosť je nestolovať s "chlípačom"....

 

 

 

Čo z uvedenej modelovej situácie plynie pre nás?

  1. Ak sedíme pri jednom stole (žijeme v jednej komunite), musíme dodržiavať spoločné pravidlá - písané, ale aj všeobecné.
  2. Pri vzniku akéhokoľvek problému je nutné spolu komunikovať.
  3. Problém musí byť jasne formulovaný, je vhodné zároveň navrhnúť aj riešenie.
  4. Ak jedinec poukazuje na nedostatky, treba kladne hodnotiť jeho snaženie, lebo rieši problémy v prospech celej komunity.
  5. Nie je možné neodpovedať na "upozornenia" a predstierať, že problém neexistuje.
  6. Ak mi nevyhovujú stanovené pravidlá a odmietam sa im podriadiť, nemôžem zdieľať spoločný priestor danej komunity.

 

 

 

Diskusia (komunikácia) viazne v týchto prípadoch:

  1. nie je spoločná téma na diskusiu,
  2. téma diskusie neoslovuje väčšinu zo zúčastnených spoločníkov,
  3. spoločníci nereagujú na zvolenú tému...nie je ochota diskutovať,
  4. spoločníci nemajú vlastný názor, nemajú čím prispieť do diskusie..

Vývoj ľudskej spoločnosti je preto tak rýchly, lebo človek dokáže komunikovať. Ak sa nepotrebujeme ďalej rozvíjať, mlčme, nediskutujme. Máme aj inú možnosť. Každý z nás. Nemusím byť spisovateľ, aby som dokázal napísať svoj názor. Stačí prekonať vlastnú nevšímavosť, ľahostajnosť a možno aj lenivosť... Prejaviť sa ako riadny člen komunity, nie len ako "konzument ulovených rýb".

 

 

 

Vstúpte do diskusie...

  Sú pre vás pripravené tieto diskusie - viď menu hore..
  1. Rybári a Rada SRZ
  2. Poraďte mi prosím..
  3. Preteky a súťaže
  4. Rybárska dovolenka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web doteraz navštívilo záujemcov.            Teraz blog číta  
Štatistika nánštevnosti

naozaj.euSlovenský kroje-NanoShop Isokor SK